Home

4Even voorstellen...
Diensten
Tarieven
Contact
 
   
   
   

 

 

 

Graag stel ik mij aan u voor:

                                                  

Mieke Rabou is mijn naam. 
Op 1 april 2005 gestart met mijn bedrijf RAB advies

Ik werk vanuit de visie:

Uitdagen en ondersteunen in een proces van zelfwerkzaamheid.
Toekomst- en praktijk gericht. 

Hie
ronder, in het kort, mijn achtergrond.

Opleidingen: 
* HBO - personeel en organisatie.

* Volledige opleiding tot arbeidsdeskundige. 
G
ecertificeerd en geregistreerd onder nummer 4398/17080.

* Veranderkunde/interventievaardigheden. 

* Coaching Academy te Naarden de coach opleiding doorlopen. 

* 2014 : Post HBO Verlies en Rouwverwerking 

* Diverse (master) classes en cursussen tbv bijhouden professionaliteit. 

RAB advies :  

* Individuele coaching;

* Arbeidsdeskundige opdrachten;

* Ondersteuning bij het verrichten van verzuimbegeleiding;

* Ondersteuning van (school) organisaties bij het eigen risico dragen WGA, ZW.

 


Werkervaring tot 31 maart 2005

* Gewerkt als regio adviseur bij Diensten Vervangingsfonds en Participatiefonds. Met als belangrijkste taken:

Het op afroep adviseren en ondersteunen van de onderwijsinstellingen in PO, VO en BVE inzake arbo- en personeelsbeleid.

Het actief benaderen van hoogverzuim scholen in PO en VO om, op projectbasis, ter plaatse de (verzuim-)problematiek te analyseren. Daarbij het management en bestuur adviseren en ondersteunen bij oplossingen op het gebied van personeels- en arbobeleid.

Het initiëren en vervolgens begeleiden, coachen, van het schoolmanagement bij het uitvoeren en implementeren van het vastgestelde beleid en de (zorg)trajecten.

Verzorgen van workshops en trainingen rondom het thema “verzuim” en de nieuwe wet- en regelgeving.

* Gewerkt als arbeidsdeskundige bij het pensioenfonds ABP met de volgende taken: 
het adviseren van overheidsinstellingen over; het treffen van maatregelen 
en voorzieningen ter terugdringing van het ziekteverzuim en ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid; de begeleiding en bemiddeling bij terugkeer in het arbeidsproces van gedeeltelijk arbeidsongeschikten; het opstellen van reïntegratie- en scholingsplannen. Het treffen van voorzieningen om de verzekerden in staat te stellen op de meest ergonomische manier hun arbeid te kunnen blijven verrichten. Op een juiste manier vaststellen van de hoogte en duur van de WAO-uitkering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAB advies
Lekbandijk 73
4119 RB
Ravenswaaij
06-51450576